Ludwigshafen İsrafa Hayır Dedi

Ludwigshafen Fütüvvet Derneği sahipliğinde 13 Şubat 2016 cumartesi günü ''Ludwigshafen İsrafa Karşı'' isimli çalıştay düzenledik.

Dernek başkanımız Bülent Boz Bey tarafından icra edilen çalıştayda Fütüvvet Derneği üyeleri ile Almanyada gıda israfının boyutları ve çözüm yolları konuştuk. Çalıştayda 2012 yılında Stuttgart Üniversitesinin Almanyada Gıda İsrafı konusunda yaptığı bilimsel araştırmanın sonuşları paylaşıldı. Konu ile ilgili Almanya Tarım Bakanlığının hizmete sunduğu www.zugutfuerdietonne.de sayfasından da bilgiler paylaşıldı. Özellikle soru-cevap bölümünde katılımcıların konuya ilgisi bizleri memnun etti. Katılımcılara ve ev sahipliğinden dolayı Fütüvvet Derneği yöneticilerine teşekkür ederiz.

Gıda İsrafı

Su İsrafı

Hava Kirliliği